Viermi umflători

viermi umflători

Astfel dar regina, nobila Gutuie, Vru în rînduială tronul său să-și puie Și după talente ce ea cunoscuse Pe vestita Chitra cap a fi o puse; Rodia alese cum și pe Lămîia, Piersica, Naramza pentru treapta-ntîia; Iar a doua treaptă rîndui pe Părul, Cu Cireașa, Vișina, Zarzărea și Mărul; Iar pe supt aceștia Coarna și pe Pruna, Cum și dopotrivă Viermi umflători și Aluna; Cu aceștia dară împlinindu-și suma Despre toată poama și despre leguma, Sta din înălțime, se uita în vale, Răspîndind la toate poruncile sale Prin Migdalul tainic, ce îi sta la spate Ș-îi avea credință a păzi dreptate.

papilloma labbro inferiore cancer mamar genetic

Deci bubosul Strugur, ce-și avea șederea Pe lîngă crăiasa cu apropierea, Pîrcălab să fie cinste viermi umflători, De această slujbă vrednic s-alesese; Însă el zavisnic către celelalte, Care ocupase slujbe mai înalte, Începu cu ură multe pîri să facă, Socotind reginei astfel să se placă.

Și pe d-altă parte poamele sărace Nu avea de dînsul niciodată pace: Nu-nceta înlături tot să se întinză, Să se mai lungească, loc să mai coprinză; S-atîrna de une, sugruma pe alte, N-avea păs în sine de porunci înalte, Bătăios, zburdalnic dintr-a sa natură Supăra pe toate prea fără măsură, Îi plăcea să-și bată joc viermi umflători fiecare, Amețea o lume ca cu fermecare; Într-aceste ș-alte cu semeață față, Înfoiat în haine, răsucind mustață, Plin de nebunie, cu arțag în sine Se ardică-ndată, la crăiasa vine A aduce pîră despre celelalte Ș-într-acest chip zice cu strigări înalte: - Mă închin, viermi umflători, cu supus raport, Cum am și poruncă-n slujbă să mă port; Eu umblînd cu toate-n bun prieteșug, Am aflat în ele mare vicleșug!

Multe din legume rele uneltesc, Rînduielii bune să împotrivesc; Mai cu seamă Varza, cea-ngîmfată-n foi, Umblă să aducă-n toate mari nevoi; Ceapa cea bărboasă d-altă parte iar, Ea înlăcrămează prunci și mume chiar; Prazul iar, mojicul, papilloma gums obrazul tras, Are niște fumuri de rup parcă nas; Cînd e Usturoiul, el și mai grozav Turbură văzduhul cu al său nărav.

viermi umflători

Aști potrivnici viermi umflători n-au de tine păs, Viermi umflători pre celelalte toate le apăs; Eu acela care am puteri de mac Ș-amestec simțirea ca un tiriac, Ei mă veninează cu spirtosul duh, Și pe loc m-apucă tusea cu năduh; Despre care astăzi veste ți-am adus, După datorie, ca un mic supus.

Auzind crăiasa vestea cea adusă De viermi umflători Strugur, sluga-i prea supusă, Zise către dînsul: - Ai tu mărturie Ca să stea dovadă după datorie?

  • Povestea vorbei - Wikisource
  • Беспокойство за сына снедает меня, даже медитация не приносит мне мира.

  • Он сказал мне, что "при необходимости исход можно устроить", но лишь Верховный Оптимизатор понимает "все факторы" в достаточной степени, чтобы принять правильное - Еще один пример проклятых октопаучьих бредней, - буркнул Макс.

Capera, Maslina, care sînt de frunte Și întîi poftite la viermi umflători și nunte; Pe lîngă acestea am și pe Ciuperca Și cu preacinstita sora-i Minaterca, Mazărea, Năutul, cuvioasa Linte, Care totdeauna e la mulți în cinste; Bobul, stingătorul de orce duhoare, Postica fasole, cea prea umflătoare; Am și preacinstitul verdul Crastavete, Agreșele, cum și Coacăzele fete, Și ghebosul Roșcov, cel supus poruncii, Cu Viermii paraziti fisa de lucru care lesne-mpacă pruncii; Am și pe Viermi umflători cea în sîmbur tare, Cum și pe Castana cea cu miezul mare; Am și pe Stafida, soru-mea cea mică, D-o fi priimită la ceva să zică; De voiești, aceștia gata sînt să viermi umflători Ca să stea să spuie care or ce știe.

Cum simți aceasta Ceapa totodată, Cum e din natură foarte veninată Se-mbrăcă îndată, iute, cu mînie, Douăspre´ce haine puse la dimie, Și cămăși atîtea albe, supțirele, Îmbrăcînd binișul roșu peste ele, Pieptenă și barba-și albă și bătrînă, Scuturînd-o bine de pămînt, țărînă, Plecă necăjită-n toat-a ei putere, Veninînd văzduhul de catran și fiere, Pe pămînt tîrîndu-și barba sa cea lată, Sus în deal ajunse viermi umflători crăiasa-ndată.

viermi umflători

Cum intră de față gura își deschise Și cu îndrăzneală într-acest chip zise: - Să trăiești, stăpînă, pe înaltu-ți tron, Viermi umflători ne fii la toate pururea patron, Să-nflorești viermi umflători măru-n fiecare viermi umflători, Aibă-ți chipul vesel fața de șofran, Rog cu plecăciune pînă la pămînt Multa-ți bunătate, pentru crezămînt; Mincinosul Strugur multe ne-a pîrît, Că-ntr-a noastră slujbă ne-am purtat urît, Dar aceste toate cîte le-a vorbit, Însuși de la sine el le-a născocit.

Te încrede mie, adevăru-ți zic, Că am barba albă, nu sînt copil mic; Poci să-ți fac îndată orce jurămînt, Spre a te încrede la al meu cuvînt.

Cînd porni din gură Ceapa jurămîntul, Zgudui îndată toată frunza vîntul, Cît de groază multă jos se scuturară, Paserile-n aer de prin crăci zburară, Ascultați și ce fel fuse jurămîntul, Carea ca un ritor ș-au urmat cuvîntul: - Jur cu dreptu-mi cuget să n-am parte eu Într-această lume de tot neamul meu Și să nu mă bucur ca d-acel noroi De al meu iubitul frate Usturoi, Cum și în osîndă să ajung să caz, Ca să plîng de moartea socrului meu Praz; Să se stingă neamul cuscrului viermi umflători Hrean, Să-l mănînce viermii viu chiar în ăst an; Să îngrop în viață și să viermi umflători Fiicele-mi Ridiche, care le iubesc; Cum și al meu unul ginere Ardei Praf să se prefacă-n fiece viermi umflători Să ajung eu însumi unchiului meu Nap Și mătușii Sfecla groapa să le sap.

Nici să am în lume parte-n ochii mei De nepoții Morcovi și de Pătrunjei; Să se rătăcească-n lunci și prin cîmpii Verele-mi drăguțe Broajbe și Gulii, Și să n-am iar parte de Cartoful văr De nu spui de față dreptul adevăr; Și bubosul Strugur de n-o fi mințit, Moartea mea să fie de tăios cuțit, Cum și să mă facă-n mici bucăți pe loc Și să mă prăjască în tigăi pe foc.

Rog dar ca să fie Strugurul adus, Ce-a bîrfit de mine și minciuni a spus, Voi prin judecată ca viermi umflători eu, or el, Să ni se aleagă dreptul la un fel; Voi aci acuma la-ntrebări să stea Și minciuna spusă-nfață să se dea.

supradozaj de tablete de la viermi hpv genital cancer

Auzind crăiasa aste jurăminte, Porunci Salatei, ce îi sta-nainte, Zic către Marulă și către Lăptucă, Că aci de față legile s-aducă, Și sobor s-adune-ndată prin chemare, Frunte stînd Dovleacul cel cu viermi umflători mare, Pepenile verde lîngă el să șază, Și slujbași să aibă împrejur spre pază Pe Patlagelele-n roșu îmbrăcate Și pe cele-n vînăt, ce sînt veninate; Bamiile încă, Loboda și Știrul Să viermi umflători afla-n față, să-mplinească șirul.

Deci acestea toate cum se adunară, Pe mustosul Strugur îl înfățișară, Cumpăna, balanța aducînd porniră Și pe cele spuse drept le cumpeniră.

Și viermi umflători negoțu-și prin țară ieșiră. Colindînd prin sate în lunga lor cale, Odată-nserară la un sat p-o vale, Și să mîie noapte au tras impreună La o casă care le-au părut mai bună, Unde-n bătătură le ieși-nainte Un bătrîn de treabă și foarte de cinste. Îi priimi bine, îi băgă în casă, Și ei îi cerură întîi și-ntîi masă. Zicîndu-i: — Tătuță!

Astfel dar pe Strugur l-au găsit cu vină Și că însuși numai este de pricină; iar vinosul Strugur începu să plîngă Și ceru din partea-i mărturii să strîngă, Dar și fură-n spate-i trei ce îl iubiră Și să-i părtineze singure veniră: Pepenile galben, Piersica, Caisa, Dar nu ascultară viermi umflători acestor zisa, Ci îl osîndiră toți ca viermi umflători gură, Cum și hotărîrea dintru-ntîi făcură.

Astfel dar blestemul fuse-n acel ceas Care pînă astăzi îl vedem rămas.

viermi umflători cancer de hodgkin

Anton Pann - Povestea vorbii vorbei - Ion Creangă.

Informațiiimportante