O listă de paraziți ai controlului minții,

o listă de paraziți ai controlului minții

Mărăşescu, Amalia trad.

D Gordon Dveirin, Ed. Armonia cu adevărata natură îi permite libertăţii să se alinieze la curenţii mai ampli ai înţelepciunii şi să fructifice noi idei. Atunci când există aliniere între esenţa personală şi inteligenţa superioară, fericirea şi actele inspirate se revarsă asemenea apei dulci ce iese dintr-o sursă subterană. Fie că sunteţi, sau nu, conştienţi de asta, experienţele din viaţa cotidiană reprezintă o formă de feedback, care vă arată dacă vă apropiaţi de acea stare sau vă îndepărtaţi tot mai mult de ea. Întrebarea este: Sunteţi stresaţi, cu o minte care nu se opreşte din gândurile care se rotesc în cerc, sau vă puteţi odihni în starea de mulţumire a propriei naturi autentice şi aşteptaţi ca înţelepciunea să apară de la sine?

Nu citiţi mai departe dacă nu o listă de paraziți ai controlului minții dispuşi să fiţi in­ fectaţi. Infecţia poate afecta modul în care gândiţi într-un fel mai mult sau mai puţin subtil - sau chiar vă poate mo­ difica radical viziunea curentă asupra lumii.

Aşadar înainte de a începe să vă spun despre felul cum viruşii minţii se răspân­ desc liber prin lume - infectând oameni cu programări nedo­ rite, aşa cum virusul de calculatoare Michelangelo infectează computerele cu instrucţiuni de autodistrugere - vă voi da ves­ tea bună Vestea bună este că mult-aşteptata teorie ştiinţifică ce uni­ fică biologia, psihologia şi ştiinţa cognitivă a fost descoperită.

Un efort interdisciplinar făcut de oameni de ştiinţă din toate aceste domenii cam în ultimii 20 de ani - de fapt din şi de la Charles Darwin, dacă doriţi - a produs o nouă ştiinţă numită memetică. Ştiinţa memeticii se bazează pe evoluţie.

Teoria lui Darwin despre evoluţia speciilor prin selecţie naturală a transformat radical domeniul biologiei. Oamenii de ştiinţă aplică acum teoria evoluţionistă modernă la felul în care funcţionează min­ tea, la cel în care învaţă şi se dezvoltă fiinţa umană şi la felul în care se fac progrese la nivel cultural.

  • Giardia moare la ce temperatură
  • Красавица Чаматеви жила в царстве монов на юге Индокитая более тысячи лет .

  • Schistosomiasis( bilharziose)
  • Wart or viral infection of the skin

Acelora dintre noi care tânjesc să se înţeleagă pe ei în­ şişi, studiul memeticii le oferă imense satisfacţii. Eu mai con­ sider şi că cei care înţeleg memetica vor avea mai multe avantaje în viaţă, mai ales pentru că nu vor putea fi manipulaţi sau folosiţi cu foarte mare uşurinţă. Dacă înţelegeţi mai bine modul în care vă funcţionează mintea, puteţi face faţă mai bine unei lumi a manipulării din ce în ce mai subtile.

Acum vestea proastă Vestea proastă este că această carte conţine mai multe întrebări decât răspunsuri.

O listă de paraziți ai controlului minții ales pentru că memetica a relevat existenţa viruşilor minţii, dar nu ne spune decât foarte puţine lucruri despre ce anume să facem cu ei. Viruşii minţii au existat mereu de-a lungul istoriei, dar evoluează şi se modifică în mod constant. Sunt părţi conta­ gioase din cultura noastră care se răspândesc rapid la nivelul papilloma del gatto, modificând gândirea şi viaţa oamenilor.

Viruşii minţii includ multe lucruri, de la cele relativ inofensive, ca fustele mini şi expresiile argotice, până la cele care afectează în mod serios viaţa oamenilor, cum ar fi numărul mare de mame singure care nu lucrează şi beneficiază de alocaţii, ban­ dele de tineri Crips sau Bloods1şi cultul religios al ramurii davidienilor2. Când aceste părţi de o listă de paraziți ai controlului minții ne plac, nu este nicio problemă.

Totuşi, aşa cum virusul Michelangelo programează calculatoarele cu instrucţiuni care să le distrugă datele, viru­ şii minţii ne pot programa să gândim şi să ne comportăm în aşa fel încât să ne distrugem viaţa. Aceasta este cea mai surprinzătoare şi mai profundă infor­ maţie pe care ne-o oferă memetica: gândurile noastre nu sunt întotdeauna ideile noastre originale.

Noi receptăm gânduri o listă de paraziți ai controlului minții de stradă rivale, ambele localizate în Los Angeles, California.

Muștele și băutura: strict pentru scopuri medicinale O misiune a Loom-ului este de a susține formele nedorite de viață neglijate. Și astfel petrec mult timp blogging-ul despre puterile sinistre ale parazitilor. Dar nu vreau să vă las cu impresia că gazdele sunt pur și simplu neajutorați. Gazdele au evoluat în apărare pentru a preveni paraziții și acele apărare pot fi la fel de baroce și minunate ca și adaptările paraziților lor. Și lasă-mă să vă Frumos și ciudat: Dispecerile din profunzimea parazitologiei Se simte ca o întoarcere la domiciliu: sunt printre sute de oameni care trăiesc pentru paraziți.

V ir u s u l m in ţ ii 9 suntem infectaţi cu ele, atât direct de alţi oameni, cât şi indi­ rect prin viruşii minţii. Se pare că oamenilor nu le place ideea că nu deţin controlul asupra gândurilor lor. Faptul că oame­ nii nici nu doresc măcar să se gândească la acest lucru este probabil principalul motiv pentru care cercetările ştiinţifice fă­ cute până acum nu sunt mai cunoscute.

Remove papillomas and warts cum vom vedea, ideile care nu plac nu sunt atât de o listă de paraziți ai controlului minții. Problema devine mai complicată şi pentru că nu ne dăm seama imediat dacă programarea pe care o primim de la un anume virus al minţii este nocivă sau benefică.

Nimeni nu s-a alăturat vreunui cult religios cu intenţia de a i se spăla creie­ rul, de a se muta în Guyana şi de a se sinucide. Când adoles­ centul Bill Gates a luat, în timp ce se afla la Harvard, virusul minţii care-l făcea să joace poker, a fost acest lucru nociv pen­ tru că îl îndepărta de la studii? Sau a fost benefic pentru că l-a ajutat să ia decizia să renunţe la facultatea respectivă, să con­ struiască Microsoft şi să devină multimiliardar?

Schimbarea de paradigmă Din când în o listă de paraziți ai controlului minții, lumea ştiinţei trece prin ceea ce se nu­ meşte o modificare de paradigmă. Aceasta se întâmplă când una dintre presupunerile noastre fundamentale, de bază se mo­ difică, aşa cum s-a întâmplat când am înţeles că nu universul se învârte în jurul Pământului, ci Pământul în jurul Soarelui.

O altă modificare s-a petrecut atunci când O listă de paraziți ai controlului minții a descoperit relaţia dintre spaţiu şi timp şi dintre materie şi energie. Fiecare dintre aceste modificări de paradigmă au avut nevoie de timp pentru a fi acceptate de comunitatea ştiinţifică şi de încă mai mult timp pentru a fi acceptate de oamenii obişnuiţi. Pentru că înţelegerea acestei noi ştiinţe implică o schim­ bare majoră în modul în care oamenii percep mintea şi cultura, 10 R ic h a r d B r o d ie a fost greu pentru ei să o accepte.

Infeccoes helminthics. Giardioză toxică: 3 комментариев

Aşa cum se întâmplă cu orice modificare de paradigmă, memetica nu se încadrează în modul existent de a privi lucrurile, de a înţelege lumea. Şiretlicul, atunci când înveţi o nouă paradigmă, este să o laşi deoparte pe cea curentă şi să înveţi, mai degrabă decât să încerci să adaptezi noile cunoştinţe la modelul tău deja exis­ tent. Nu pot fi adaptate! Dacă eşti gata să laşi deoparte modul de gândire curent suficient de mult timp pentru a lua în con­ siderare patru concepte, dintre care unele, sau chiar toate, pot fi noi pentru tine, vei fi răsplătit cu înţelegerea memeticii.

Odată cu această înţelegere, sper, vine şi un îndemn la ac­ ţiune pentru toţi cei preocupaţi de viitorul vieţii omeneşti.

Memul stă la baza culturii în acelaşi mod în care gena stă la baza vieţii. Se ştie foarte bine de existenţa viruşilor în biologie şi în domeniul recidive du papillomavirus lor. Acum vom vedea cum apar în domeniul minţii şi al cul­ turii, în domeniul memeticii.

Voi discuta despre cea mai re­ centă teorie a evoluţiei elaborată de oamenii de ştiinţă în Ca­ pitolul 4 şi despre cum se aplică ea la meme în Capitolul 5. Acest do­ meniu studiază predispoziţiile şi mecanismele minţii noas­ tre care au evoluat pentru a ne asigura supravieţuirea şi V ir u s u l m in ţ ii 11 reproducerea.

Unele dintre aceste predispoziţii iau forma unor resorturi psihologice care pot fi acţionate pentru a stră­ punge mecanismele noastre de apărare mentală. Am numit această carte Virusul m inţii şi nu Introducere în memetică din acelaşi motiv. Subiect controversat la ora actuală, psihologia evoluţio­ nistă studiază şi explică multe dintre diferenţele stereotipe dintre bărbaţi şi femei, mai ales în ceea ce priveşte compor­ tamentul de împerechere.

Capitolul 6 se ocupă de partea le­ gată de împerechere a psihologiei evoluţioniste. Capitolul 7 acoperă aspectele legate de supravieţuire.

Parazitul amebei intestinale

Memetica se bazează pe aceste patru blocuri conceptuale pentru a forma o nouă paradigmă a modului în care a evoluat şi evoluează cultura. Face lumină asupra unei probleme im­ portante a umanităţii: Vom permite selecţiei naturale să ne facă să evo­ luăm la întâmplare, fără nicio consideraţie legată de fericirea, satisfacţia sau spiritul nostru?

Sau vom lua în mâini frâiele propriei noastre evoluţii şi ne vom alege singuri o direcţie? Memetica ne oferă cunoştinţele şi puterea de a ne dirija propria evoluţie mai mult decât am făcut-o vreodată în cursul istoriei.

cancer piele benign

Acum că avem puterea, ce vom face cu ea? O ameninţare la adresa umanităţii Un virus al minţii nu se răspândeşte prin strănut, ca gripa, sau prin sex, ca SIDA. Nu este ceva concret. Viruşii minţii se răspândesc prin intermediul comunicării.

Voi discuta modul în care suntem programaţi de viruşii minţii în Capitolul 8. Cu cât avem mai mult această libertate, cu atât este mai propice mediul pentru viruşii minţii. Unii viruşi ai o listă de paraziți ai controlului minții apar spontan, cum voi arăta în Capi­ tolele 9 şi 10; unii sunt creaţi intenţionat, cum tratamentul copiilor cu efect cu spectru larg va vedea în Capitolul Dar toţi au un singur lucru în comun: Viruşii minţii nu reprezintă un motiv de îngrijorare pen­ tru viitorul îndepărtat, ca extincţia soarelui sau faptul că pă­ mântul va fi lovit de vreo cometă.

Ei există acum - au existat de dinainte de orice mărturii istorice - şi evoluează pentru a ne putea infecta din ce în ce mai mult. Suntem infectaţi în noi feluri televiziune, muzică pop, tehnici de vânzaredar şi în feluri vechi educaţie, învăţături religioase, sau chiar vorbind o listă de paraziți ai controlului minții prietenii noştri apropiaţi.

fier de fier

Părinţii noştri ne-au infectat fără o listă de paraziți ai controlului minții ştie când eram copii. Dacă aveţi copii, e posibil să le trans­ miteţi viruşii în fiecare zi.

Citiţi un ziar? Luaţi un virus al minţii.

Ascultaţi radioul? Ieşiţi cu prietenii şi staţi de vorbă des­ pre diverse nimicuri? Luaţi un virus al minţii după altul. Dacă viaţa dumneavoastră nu este aşa cum o doriţi, puteţi paria că asta se întâmplă în mare parte din cauza viruşilor minţii. Aveţi probleme în relaţia cu persoana iubită?

Viruşii minţii preiau controlul unor părţi din creierul dumneavoastră şi vă distrag de la ceea ce v-ar oferi fericire pe termen lung.

o listă de paraziți ai controlului minții

Aveţi neca­ zuri cu serviciul sau în carieră? Culte religioase apar peste tot din cauza unor viruşi ai minţii din ce în ce mai puternici.

rectal cancer on skin cancer endometrial acog

Aceste culte preiau contro­ lul minţii oamenilor şi-i angajează pe membrii lor în com­ portamente bizare, de la ritualuri ciudate la sinucideri în masă. Dacă credeţi că sunteţi imuni, amintiţi-vă: nimeni nu V ir u s u l m in ţ ii 13 intenţionează să devină membru al unui cult pentru ca altci­ neva să-i controleze mintea.

  • Que es papiloma en la garganta
  • Aparat detoxifiere picioare hydro spa
  • Înțelesul "zoonose" în dicționarul Portugheză Infeccoes helminthics.

Asta este treaba periculoşilor şi amăgitorilor viruşi ai minţii. Şi odată ce fondatorul cultului în­ cepe procesul, virusul minţii îşi asumă o existenţă proprie.

Din cauza mass-mediei şi a alegerilor directe, guvernul Statelor Unite şi al altor ţări este din ce în ce mai mult expus la infectarea cu viruşii minţii.

papilloma lip

Un politician astăzi nu poate fi ales dacă nu apare cu o imagine care îi aduce voturi. Ce marcă de băuturi nealcoolice cumpăraţi?

Cele cu vân­ zări mari costă dublu faţă de cele care nu beneficiază de re­ clame. Diferenţa de bani merge în reclamele de televiziune, care trimit sporii unor viruşi ai minţii din ce în ce mai pene­ tranţi, care preiau controlul asupra minţii dumneavoastră şi vă forţează să împingeţi căruciorul de cumpărături la raftul lor.

Informațiiimportante